O nás

Spoločnosť INPOS Slovakia, s.r.o. je výrobcom (dovozcom) vyhradeného výrobku – pneumatík na území SR a svoje povinnosti rieši cez kolektívny systém – OZV Pneu s.r.o., kde je taktiež členom a operátorom. Uvádzame na trh v SR výrobné značky a rozmery pneumatík uvedené v Našom e-shope, ktorý priebežne aktualizujeme.

Sme tiež Váš partner pri riešení environmentálnych situácií:

  • Poskytujeme komplexnú službu pre povinné osoby (dovozcov pneumatík) od vybavenia autorizácie, zastupovanie pri všetkých povinnostiach až po spracovanie nutných legislatívnych výkazov, správ a evidencií
  • Zaistíme prepravu opotrebovaných pneumatík dopravnými prostriedkami zmluvnými partnermi a ich následné odovzdanie oprávneným spoločnostiam podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.
  • Poskytujeme poradenstvo pre externé spoločnosti vo všetkých zložkách životného prostredia vrátane nakladania s chemickými látkami a postupov pri havarijných situáciách.